MENTORSCHAP: ondersteuning en bescherming op persoonlijk vlak

Mentorschap Hagemeierbewind

Mentorschap is een beschermingsmaatregel, waarbij een mentor – als betrokken maar onafhankelijke partij – ervoor zorgt dat jij de zorg, begeleiding en middelen krijgt die je nodig hebt en waar je recht op hebt. Daarnaast wordt voorkomen dat anderen misbruik kunnen maken van jouw situatie.

Als mentor

… regel ik de door jouw gewenste of noodzakelijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding op het moment dat je dat zelf niet (meer) kunt. Dat kan zijn door beperkingen van fysieke of geestelijke aard, die zowel tijdelijk als blijvend kunnen zijn.

Gelijkwaardigheid is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Bij beslissingen die genomen moeten worden zal ik je dan ook zoveel mogelijk stimuleren om mee te denken. Waar dit niet gaat zal ik handelen vanuit jouw opvattingen, normen en waarden. Het opbouwen en behouden van vertrouwen is erg belangrijk; we zullen dan ook regelmatig contact hebben. Zo kan ik een goed beeld krijgen van jouw visie en gewenste manier van leven. Daarbij zal ik jouw directe aanspreekpunt zijn; als je op de afgesproken tijden belt krijg je mij aan de lijn.

Aanvraag en vergoeding mentorschap:

Als mentor ben ik wettelijk bevoegd om jou te vertegenwoordigen. Dat is ook de reden dat een aanvraag via de kantonrechter loopt. Uiteraard helpt Hagemeier B&M ook bij het indienen hiervan. De kosten voor de inzet van mentorschap zijn standaard en ook bij de wet vastgesteld: een overzicht hiervan vind je op de pagina tarieven.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van mentorschap – voor jezelf, een familielid of cliënt? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek licht ik graag het één en ander verder toe en bespreken we wat de mogelijkheden zijn. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Ik wil graag meer weten